ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിൽ അവസരം

WALK – IN INTERVIEW ചാലക്കുടിയിലെ പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോറൂമായ ശ്രീലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലേയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആവശ്യമുണ്ട് SALES TRAINEESമുൻ പരിചയം ആവശ്യമില്ല , 4

Read more

കുടുംബശ്രീ ബസാറിൽ ഒഴിവ്

കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ കീഴില്‍ പാട്ടുരായ്ക്കലില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ബസാറിലേയ്ക്ക് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ കം അക്കൗണ്ടന്റ്, സെയില്‍സ്‌ഗേള്‍ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ കം അക്കൗണ്ടന്റ് (ഒഴിവ് –

Read more

തൃശൂർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ മുഖേന തൊഴിലവസരം

തൃശൂർ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രമുഖ സ്വകാര്യസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫാക്കൽറ്റി ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്

Read more

ത്യശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

ആരോഗ്യകേരളത്തില്‍ ഒഴിവുകള്‍ ആരോഗ്യ കേരളം നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷന് കീഴിലെ വിവിധ ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നു. ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി, ജില്ല ഫീല്‍ഡ് കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ (പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍),

Read more

കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ – താത്കാലിക നിയമനം

അറ്റന്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നു തൃശൂർ ജില്ല ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ഡിസ്പെൻസറികളിലെ ഒഴിവുള്ള അറ്റന്റർ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അറ്റന്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. പ്രായപരിധി 21-നും 45-നും ഇടയിൽ. യോഗ്യത

Read more

സൈനിക, അർധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വിരമിച്ചോ?; ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ അവസരം

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ 192 സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഒഴിവിൽ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 1 വർഷത്തേക്കാണു നിയമനം. അവസരങ്ങൾ: സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് (190 ഒഴിവ്), സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ

Read more

ത്യശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നു തൃശൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള VRDL ലേക്ക്ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. ഒരു

Read more