തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ ഒഴിവ്

തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ജൂണ്‍ 30 ന് മുമ്പായി യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന എല്ലാ രേഖകളുടെയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് സഹിതം

Read more

ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോലി നേടാം, നിരവധി ഒഴിവുകൾ.

വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ മേഖലയിൽ ഉള്ള നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം, കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴിവുകൾ

Read more