ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ഒഴിവ്

നെടുമങ്ങാട് ആശുപത്രിയിൽ താത്ക്കാലിക നിയമനംനെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നിഷ്യൻ (മൂന്ന് ഒഴിവ്), സ്റ്റാഫ് നേഴ്‌സ് (മൂന്ന് ഒഴിവ്), ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡന്റ് (രണ്ട് ഒഴിവ്), നേഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്

Read more

ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജോലി നേടാം, നിരവധി ഒഴിവുകൾ.

വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ മേഖലയിൽ ഉള്ള നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം, കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴിവുകൾ

Read more

ജിപ്‌മെറില്‍ അസിസ്റ്റന്റ്/ ലാബ് ടെക്‌നോളജിസ്റ്റ് ഒഴിവുകള്‍

പുതുച്ചേരിയിലെ ജവാഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ എജുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ (ജിപ്മെർ) മെഡിക്കൽ ലാബറട്ടറി ടെക്നോളജിസ്റ്റിന്റെയും ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെയും ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Read more

അമൃത ആശുപത്രിയിൽ വനിതകൾക്ക് 230 അവസരം

സ്‌റ്റാഫ് നഴ്സ്, കെയർ അസിസ്‌റ്റന്റ് ട്രെയിനി, വാർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനി 230 ഒഴിവുകൾ കൊച്ചിയിലെ അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നിയമനത്തി നായി എറണാകുളം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച്

Read more

പാലിയേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്‌സ് നിയമനം

ആരോഗ്യകേരളം (നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷന്‍) ഇടുക്കിയില്‍ താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് കരാര്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പാലീയേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് – യോഗ്യത- 1. ജി.എന്‍.എം/ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിംഗ്2.

Read more

എറണാകുളം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ 100 സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഒഴിവ്

എറണാകുളം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ (AIMS) 100 ഓളം സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഒഴിവിലേയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 2021 സെപ്റ്റംബർ 24ന് കോട്ടയം എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റെറിൽ ▶️കോട്ടയം

Read more