പോളിടെക്നിക്കിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവ്

പുനലൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജില്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എന്‍ജിനീയറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എന്‍ജിനീയറിങ്, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍, മാത് സ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍

Read more