കാലിക്കറ്റ്‌ എപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ജോബ് ഡ്രൈവ്

0
324

കോഴിക്കോട് ജില്ല എപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, കാലിക്കറ്റ്‌ എപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ സംയുക്തമായി ജോബ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 2023 മെയ് 31 നാണ് ജോബ് ഫെയർ ജില്ല എപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ നടക്കുന്നത്.

  • CANDIDATES WITH EMPLOYABILITY CENTRE REGISTRTION CAN ATTEND THE INTERVIEW DIRECTLY.
  • OTHER SHOULD DO THE ONETIME REGISTER BY PAYING RS.250/- FOR ATTENDING THE INTERVIEWS
JOB DRIVE Date: 31/05/2023 Wednesday 
Time : 10 AM
fb img 16853659516211013908731571447003
fb img 16853659600947952171473880046661
Vacancies

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.