നോർക്ക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് UK യിലേക്കും; നഴ്സുമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് യൂറോപ്പിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്ക് വഴി തുറന്ന് നോർക്ക റൂട്ട്സ് യു കെയിലേക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇയോവിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എൻ എസ് എച്ച്

Read more

ടാറ്റാ മെമ്മോറിയല്‍ സെന്ററില്‍ 221 അവസരം

മുംബൈയിലെ ടാറ്റാ മെമ്മോറിയൽ സെന്ററിലും അനുബന്ധ ആശുപത്രികളിലുമായി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. രണ്ട് വിജ്ഞാപനങ്ങളിലായി 221 ഒഴിവുണ്ട്. ഇതിൽ 102 ഒഴിവ് നഴ്സ് തസ്തികയിലും 40 ഒഴിവ്

Read more

എറണാകുളം അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ (AIMS) 150 ഓളം സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഒഴിവ്

കോട്ടയം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഘ്യത്തിൽ എറണാകുളത്തെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ (AIMS) 150 ഓളം സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ 2021

Read more

RECRUITMENT OF ICU NURSES FOR COVID MISSION TO UAE (ODEPC Recruitment)

യു.എ.ഇ യിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നഴ്സുമ്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. Job DescriptionA famous Health Care group in UAE recruits ICU Nurses for

Read more