സപ്ലൈകോയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം

0
146

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (സപ്ലൈകോ), എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് (ERP) നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഇന്റേണുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു

യോഗ്യതകൾ

 1. ബിരുദം (BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, BCA അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ മേഖലയിൽ)
 2. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം
 3. വിശകലനപരവും പ്രശ്നപരിഹാരവുമായ കഴിവുകൾ
 4. മികച്ച ആശയവിനിമയവും വ്യക്തിഗത കഴിവുകളും
 5. സ്വതന്ത്രമായും ഒരു ടീമിന്റെ ഭാഗമായും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്
 6. ഫീൽഡ് വർക്കിനായി കേരളം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത
 7. സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലറ്റ്-പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത
 8. താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക
  • അപേക്ഷ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക click here
  • വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here