ഓക്‌സിജൻ ഷോറൂമിൽ അമ്പതിൽ പരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ – Oxygen Digital Expert

0
1221

ഓക്‌സിജന്റെ ( Oxygen Digital Expert) ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ഷോറൂമിലേക്ക് അമ്പതിൽപരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ
ഒഴിവുകൾ:
> Branch Business Manager
> Deputy Business Manager
> Assistant Business Manager
> Product Expert (Mobiles, IT, Appliances & Small Appliances)
> GRO
> Accountant

Date: 17 April 2024
Time: 10.00AM to 05.00 PM
Venue: Kottayam Nehru Stadium Showroom
Contact: +91 9995673743, +9199957 82845
Email: jobs@oxygendigitalshop.com
Website: www.oxygendigitalshop.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.