വയനാട് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മിനി തൊഴില്‍ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

0
11

വയനാട് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെയും സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി ടൗണ്‍ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെയും സംയുക്താഭ്യമുഖ്യത്തില്‍ 2023 ആഗസ്റ്റ് 20 ന് ബത്തേരി ഡബ്ല്യു.എം.ഒ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌കൂളില്‍ മിനി ജോബ് ഫെയര്‍ സംഘടിപ്പിക്കും.

Date: Date : 2023 ആഗസ്റ്റ് 20
Venue: ഡബ്ല്യു.എം.ഒ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌കൂൾ, ബത്തേരി

ജില്ലയില്‍നിന്നും ജില്ലക്ക് പുറത്തുനിന്നുമുളള പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ഉദ്യോഗദായകര്‍ തൊഴില്‍ മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കും. തൊഴില്‍ മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ https://rb.gy/kwmyl എന്ന ഗൂഗിള്‍ ഫോമില്‍ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. ഫോണ്‍: 04936 202534, 04935 221149. Source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here