ഡേ മാർട്ട് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

0
646

ഉത്തര കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ ഡേ മാർട്ട് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ.

പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രി കയിഞ്ഞവർക്ക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ.
ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സ്ഥലം
ഹോട്ടൽ വിക്ടോറിയ ഇന്റർനാഷണൽ സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ, കട്ടപ്പന , ഇടുക്കി.

Date: 16.05.23 (Tuesday)
Email: career@daymart.in
Call:9207296296
Website: www.daymart.in

Leave a Reply