റെയിൽവേ അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആകാം – 5696 ഒഴിവ്

0
2840

അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഒഴിവ്

കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്, അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ആകെ 5696 ഒഴിവുകൾ (കേരളത്തിൽ 70 ഒഴിവുകൾ)

യോഗ്യത

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്/ തത്തുല്യം കൂടെ ITI (ഫിറ്റർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്, മിൽറൈറ്റ് / മെയിൻ്റനൻസ് മെക്കാനിക്, മെക്കാനിക് (റേഡിയോ & ടിവി), ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്, മെക്കാനിക് (മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ), വയർമാൻ, ട്രാക്‌ടർ മെക്കാനിക്ക്, ആർമേച്ചർ & കോയിൽ വിൻഡർ, മെക്കാനിക് (ഡീസൽ), ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ, മെഷീൻ, ടർണർ റഫ്രിജറേഷൻ & എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് മെക്കാനിക്ക്)

അല്ലെങ്കിൽ
പത്താം ക്ലാസ് / തത്തുല്യം കൂടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രേഡ്‌സിൽ ആക്റ്റ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ

അല്ലെങ്കിൽ
പത്താം ക്ലാസ് / തത്തുല്യം കൂടെ ഡിപ്ലോമ (മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്‌ / ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്)

അല്ലെങ്കിൽ
ITIക്കു പകരമായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളുടെ വിവിധ സ്ട്രീമുകൾ

Note: എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പകരമായി മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ബിരുദവും സ്വീകാര്യമായിരിക്കും.

പ്രായം, വയസിളവ്, ശമ്പളം

പ്രായം: 18-30 വയസ്സ്. (വനിതകൾ / SC/ST/OBC/ ESM / ട്രാൻസ്ജൻഡർ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)
ശമ്പളം: 19,900 രൂപ

അപേക്ഷ ഫീസ്

അപേക്ഷ ഫീസ്: വനിതകൾ/ SC/ ST/ ESM/ ട്രാൻസ്ജൻഡർ : 250 ( ബാങ്ക് ചാർജ് എടുത്തിന് ശേഷം ഫുൾ ക്യാഷ് റീഫണ്ട് ചെയ്യും) മറ്റുള്ളവർ: 500 രൂപ ( ബാങ്ക് ചാർജ് എടുത്തിന് ശേഷം 400 രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്യും)

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2024 ഫെബ്രുവരി 19ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

  • നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് click here
  • അപേക്ഷാ ലിങ്ക് click here
  • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് click here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here