ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ 677 ഒഴിവ് |Intelligence Bureau Recruitment

0
7650

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ സബ്സിഡിയറികളിൽ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/മോട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്/ജനറൽ തസ്തികകളിലായി 677 ഒഴിവ്. ( Intelligence Bureau Recruitment) നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. ജനറൽ സെൻട്രൽ സർവീസ്, (ഗ്രൂപ്പ് സി) നോൺ ഗസറ്റഡ്, നോൺ മിനിസ്റ്റീരിയൽ തസ്തികയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെട്ട സബ്സിഡിയറി ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ (എസ്ഐബി) 22 ഒഴിവുണ്ട്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2023 നവംബർ 13 വരെ.

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ജയം/തത്തുല്യം, അപേക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ‘Domicile’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/മോട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തസ്തികയിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ കൂടി വേണം: 1. എൽഎംവി ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് 2 മോട്ടർ മെക്കാനിസത്തിൽ അറിവ് 3. ഒരു വർഷ ഡ്രൈവിങ് പരിചയം.

പ്രായവും ശമ്പളവും.
സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/മോട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്: 27 വയസ് കവിയരുത്; ശമ്പളം : 21,700-69,100

മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ 18-25; 18,000-56,900. അർഹർക്ക് പ്രായത്തിൽ ഇളവുണ്ട്. ഫീസ്: ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും ഫീസ് അടയ്ക്കാം. Examination Fee: ₹50/- & Recruitment Processing Charge : ₹450/-

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീക്ഷ അടിസ്ഥാനമാക്കി. സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്/മോട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തസ്തികയിൽ മോട്ടർ മെക്കാനിസം ടെസ്റ്റ്, ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് കം ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകും. അവസാന തീയതി 2023 നവംബർ 13. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.mha.gov.in, www.ncs.gov.in സന്ദർശിക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.