ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം – Jobs at LuLu Abroad Screening Interview

0
1668

Jobs at LuLu Abroad Screening Interview

ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം. ലുലുവിന്റെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ Supermarket, Electronics, Footwear, Home Appliances, Garments, Sarees & Churidar ഷോറൂമുകളിൽ Sales Man, Tailers, Security Guard എന്നീ ഒഴുവുകളാണ് ഉള്ളത്.

Date : 2023 February -23,Thursday Reporting Time: 9:00 AM to 12:00 PM)

Interview venue: Emmay Projects Premises (old cotton mill) Nattika, Thrissur

Salesman

(Supermarket, Electronics, Footwear, Home Appliances, Garments, Sarees & Churidar etc.)

Educational Qualification: Plus Two Minimum 3 years experience
(Age Limit 20-28)

Tailors (Ladies Wear & Gents Wear Stitching)
Minimum 3-5 years experience (Age Limit 21-35)

Security
Minimum 5 Years Experience (Age Limit 25-35)

DIRECT COMPANY
VISA FREE RECRUITMENT
MALE CANDIDATES ONLY
Candidates must bring a colour passport copy and biodata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here