ഖത്തർ എയർ വേയിസ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒഴിവ്

ഖത്തർ എയർ വേയിസ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. ചെന്നൈയിലാണ് ഒഴിവ് യോഗ്യതകൾ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം: ഹൈ സ്കൂൾ എജുക്കേഷൻ (പ്ലസ് ടു

Read more

അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഒഴിവ്

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ജോലി ഒഴിവ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ കമ്പനി സെക്രട്ടറി (കോണട്രാക്ട്) തസ്തികയില്‍ ഓപ്പൺ വിഭാഗത്തിനു

Read more

മിൽമയിൽ അവസരം : യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്

മിൽമയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. വിശദമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് http://milmatrcmpu.com:8080/milmaTrc/index.jsp?p1=20 സന്ദർശിക്കുക

Read more

മഹാറാണി വെഡിങ് കളക്ഷൻസിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. Maharani weddings Jobs

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായ മഹാറാണി വെഡിങ് കളക്ഷൻസിലേക്ക് നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ തന്നെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ.

Read more

കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനം

AI എയർപോർട്ട് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു ഹാൻഡിമാൻഒഴിവ്: 109യോഗ്യത:പത്താം ക്ലാസ് അഭികാമ്യം: ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ

Read more

കൊല്ലം ജില്ല അഗ്‌നിപഥ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ 2022 ഓഗസ്റ്റ് 5ന്

അഗ്‌നിപഥ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതിലേക്കു മാറ്റി. ഓഗസ്റ്റ് 05 മുതൽ സെപ്തംബർ 03 വരെ www.joinindianarmy.nic.in

Read more